4 Ağustos 2017 Tarihli ve 30144 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan;

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/20)