Değerli Üyelerimiz;

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Dahilde İşleme İzin Belgeleri, Hariçte İşleme İzin Belgeleri, Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri ile Bedelsiz İhracat Kredilerine yönelik iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına imkân verecek yeni bir uygulama yazılımının hazırlanması çalışmalarına başlandığı ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, mevcut DİR Otomasyon Uygulamasında aksayan ve geliştirilmesi gerektiği düşünülen hususlar ile söz konusu uygulama yazılımına ilişkin diğer konuları da kapsar görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin 10 Ağustos 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin oaib_duyuru@oaib.org.tr elektronik posta adresine iletilmesi önemle rica olunur.

Kaynak : www.oaib.org.tr