T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 82858591-161.99[GGM-SINAV 2017]

Konu : 2017 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük
Müşavir Yardımcılığı Yazılı Sınavları

İlgi: İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin ; 07.08.2017 tarihli, 2017/3713-EA sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

2017 yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı yazılı sınavları Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde planlı olarak yapılmakta olup anılan Bakanlıkla yapılan şifahi görüşmede bu yıl içerisinde başka bir tarihte sınav yapmalarının mümkün olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca mezkur öneriniz önümüzdeki yılların sınav takviminin belirlemesinde dikkate alınacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Ayhan IŞIK
Bakan a.
Daire Başkanı