Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.08.2017 tarihli 2720596 sayılı tasarruflu yazısı (Alanya Gümrük Müdürlüğünün A Sınıfı Olması)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :21558579-166.01[GGM-02.05]

Konu :Alanya Gümrük Müdürlüğünün A
Sınıfı Olması

10.08.2017 / 2720596

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Alanya Gümrük Müdürlüğü, B sınıfı bir gümrük idaresi olarak yalnızca yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Bakanlıkça belirlenen gümrük işlemlerini yapmaya yetkilidir. Ancak Bakanlık Makamının 09.08.2017 tarihli ve 27137933 sayılı Onayı kapsamında, Alanya Gümrük Müdürlüğünün A sınıfı gümrük idaresi olarak belirlenmesi uygun bulunmuştur.

Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliğinin 560 ıncı maddesinin birinci fıkrası;

“Müsteşarlık kurumsal internet sayfasında yer alan gümrük müdürlükleri yetkilerine göre A ve B sınıfı gümrük müdürlükleri olarak iki sınıfa ayrılır. A sınıfı gümrükler, her türlü gümrük işlemlerini; B sınıfı gümrükler, yalnızca yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Müsteşarlıkça belirlenen gümrük işlemlerini yapmaya yetkilidir.” hükmünü amirdir.

Bakanlık Makamının bahsi geçen Onayı ve söz konusu Yönetmelik hükmü kapsamında, Bakanlığımız kurumsal web sayfasında Alanya Gümrük Müdürlüğü A sınıfı gümrük idaresi olarak belirtilmiştir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V