16 Ağustos 2017 Tarihli ve 30156 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan;

—  2017 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2017 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2017 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2017 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi