Kozmetik ürün ihracat sertifikası başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlandırılıp sertifika düzenlenebilmesi için aşağıda yer alan hususlar doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir.

1-Kurum ana sayfasında yer alan Kozmetik sekmesi altında bulunan Ürün Belgelendirme kısmında sertifika başvurularıyla ilgili ayrıntılı bilgi yer almakta olup başvurularda bu hususlar doğrultusunda başvuru oluşturulması önemlidir.

2-Tahakkukları yapılmış başvuruların Firmalarca takip edilerek ödemenin zamanında yapılması (maksimum 10 gün) gerekmektedir. Bu hususun takip edilmeyerek zamanında ödeme yapılmaması nedeniyle başvurunun iptale düştüğü ve yeniden başlangıç safhasına dönüldüğü saptandığından, iş gücü kaybının önüne geçilmesi ve tüm başvurular için sürecin hızlı ilerlemesi açısından gerekli takibin Firmalarca yapılması önem arz etmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.

Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı