Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2017/16 Sayılı Genelge “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği- 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik”