T.C. Türk Standardları Enstitüsü Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan GENELGE (MGMB-UMGGB-2017/11)