Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2017/18 Sayılı Genelge “Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar”