28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de “Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri İle Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, Rize Gümrük Müdürlüğü, zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünlerinin (eşya beraberinde gelen ahşap ambalaj malzemeleri hariç), zirai karantina kontrolüne tabi tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım materyali dışındaki diğer bitki ve bitkisel ürünlerin, Çanakkale ve Kars Gümrük Müdürlükleri, zirai karantina kontrolüne tabi tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım materyali dışındaki diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilendirilmiştir.

Ayrıca, Kars Gümrük Müdürlüğü, Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerinde gerekli kolaylığın sağlanabilmesi amacıyla, Tebliğin 3. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen işlemleri gerçekleştirmeye yetkilendirilmiştir.

Diğer taraftan, Kars ve Zonguldak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, serbest dolaşıma giriş rejimi, dâhilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimine tabi tutulmak istenen gıda, gıda ve yem sanayiinde kullanılan bitkisel ürünler ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ithalatında, gıda ve yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontrollerini gerçekleştirmeye yetkilendirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Kaynak : Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı