Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden ilgi yazımızla gönderilen 2013/5 sayılı Genelgede değişiklik yapan 2017/19 sayılı Genelge çerçevesinde, antrepoda depolanan serbest dolaşımda olmayan eşyanın aynı gümrük idaresi denetimindeki hava veya deniz limanına sevk edilip buralardan yurt dışı edilmesi durumunda düzenlenen 3171 rejim kodlu beyannameler konusu eşya için teminat mektubu temininde sıkıntılar yaşandığı ve ticari faaliyetlerin sekteye uğradığı anlaşılmaktadır.

Söz Konusu yazının devamını okumak için tıklayınız.