T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Transit Beyanında Plaka Bilgisinin Girilmemesi” konulu 25/10/2017 tarih 28793749 sayılı yazısı