T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 38850468-010.06.01

Konu : A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat
Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri

30.11.2017 / 29938186

GENELGE

(2017/…)

İlgi : 13/12/2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge.

A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2018 yılında geçerli olacak satış ve onay bedelleri ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde uygulanmaya devam edecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Cenap AŞCI
Müsteşar

DAĞITIM:
-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine