İhracat taahhüt kapatmalarında yaşanan sorunların çözümünü teminen beyannamenin onaylı örneğinin alınmasına ilişkin usul ve esasları yeniden düzenleyen 2017/16 sayılı Genelge yürürlüğe girdi.

İhracat taahhüt kapatmalarında yaşanan sorunların çözümünü teminen beyannamenin onaylı örneğinin alınmasına ilişkin usul ve esasları yeniden düzenleyen 2017/16 sayılı Genelge yürürlüğe girmiştir.

2017/16 sayılı  Genelge için TIKLAYINIZ