16 Aralık 2017 Tarihli ve 30272 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/13)