30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer yayımlanan;

TEBLİĞLER