31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı Resmî Gazete  (3. Mükerrer) ‘de yayımlanan;

BAKANLAR KURULU KARARI