4 Ocak 2018 Tarihli ve 30291 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

—  Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliği