5 Ocak 2018 Tarihli ve 30292 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan;

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/12)

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/13)