T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “ETGB Kapsamında Geri Gelen Eşyaya İlişkin Yazışmalar” konulu 2017/25 Sayılı Genelgesi