Bilindiği üzere, İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi uyarınca; makarna ve şehriye ihracatına yönelik dahilde işleme izin belgesi (DİİB) talepleri, anılan ürünlerin makarnalık buğdaydan (durum buğdayı) elde edilmesi halinde değerlendirmeye alınmakta olup, münhasıran Afrika ülkelerine yapılacak ihracatta ise;

  • Adi buğdayın (ekmeklik buğday), eşdeğer eşya olarak ithalatının yapılmaması (belge kapsamında ithalatın ihracattan önce gerçekleştirilmesi veya ihracat sonrasında yurt içinden alım yapılması),
  • İhraç ürününün bünyesinde azami %30 oranında adi buğday kullanılması,
  • İhraç edilen eşyanın ambalajında makarnalık ve adi buğdayın kullanım oranlarının belirtilmesi,

Yazının devamını okumak için tıklayınız.