Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2018/01 Sayılı Genelge’de;

2014/17 Sayılı Genelge’nin “EK-1: Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya (Donatım ve İşletme Malzemesi)” başlıklı listesine “4819.40.00.90.00” GTİP numaralı eşya eklenmiştir.

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak Tıklayınız.