– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/46)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1)

– Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)