Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki teminatın, nihai kullanım için belirlenmiş indirimli vergi oranı üzerinden hesaplanması durumunda, teminatın götürü teminat olarak verilmiş olması halinde; Kanunun 234/1(a) kapsamında vergi alınmasına koşut olarak ilave bir teminat alınması sonucu doğmayacağından Gümrük Kanunu 234/2 inci maddesindeki yaptırımın uygulanmayacak ve  beyannameler teminat yönünden düzeltilecektir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “DİR-NK” konulu yazısını okumak için tıklayınız.