Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “105 Seri No.Lu Gümrük Genel Tebliği Hakkında” konulu yazısı