Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “İhracatta Kıymet Araştırması” konulu yazısı