Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “2017/11168 Sayılı İthalat Rejimi  Kararına Ek Karar” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.