Sudan’da yürütülen Ekonomik Reform Programı kapsamında Sudan Ticaret Bakanlığı tarafından bazı ürün gruplarına yönelik geçici ithalat yasağı uygulanmaya başladığı bildirilmişti. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığımızdan alınan güncel bir yazıda, Hartum Büyükelçiliğimizden alınan 20.03.2018 tarihli bir yazıya atıfla, bahse konu ithalat yasağının uygulanma esasları hakkında Sudan Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edinilen ilave bilgiler aşağıda iletilmektedir.

1. Söz konusu geçici yasağın uygulanmaya başlanması öncesinde ülkemizden ihraç edilecek mallara ilişkin proforma faturaların Sudan Merkez Bankası tarafından onaylandığı durumlarda bu malların ithalatına izin verilecektir. Ancak, ülkemizden ihraç edilmek istenen ve yasağın uygulanmaya başladığı tarih öncesinde Sudan Merkez Bankası tarafından onay alınmayan Sudan’a ithalat talepleri ise yasak kapsamına dahil edilmiştir.

2. Öte yandan, Türk yatırımcıların Sudan’daki üretimlerine konu hammadde ve ara mamullerin ülkemizden ithalatı, malların münhasıran bu firmaların Sudan’daki üretiminde kullanılması kaydıyla serbest bırakılmıştır.

3. Geçici ithalat yasağının etkilerini piyasada göstermeye başladığı ve tezgâhlardaki ithal ürünlerin sayısının giderek azaldığı görülmektedir.

4. Geçici ithalat yasağına konu ürünlerin GTİP kodları ilgili Sudan makamlarından talep edilmiş olup, temin edildiğinde ayrıca iletilecektir.

Kaynak: www.oaib.org.tr