—   2018 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—   2018 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—   2018 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—   2018 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—   Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—   Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi