2 Mayıs 2018 Tarihli ve 30409 Sayılı Resmî Gazete Özeti;