5 Mayıs 2018 Tarihli ve 30412 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan;