9 Mayıs 2018 Tarihli ve 30416 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan;