23 Mayıs 2018 Tarihli ve 30429 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan;