T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “2013/5 Sayılı Genelgede Değişiklik” konulu 2018/11 Sayılı Genelgesi