5 Haziran 2018 Tarihli ve 30442 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan;