6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan;