Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.06.2018 tarih ve 41208501-132.99.-E sayılı ” Dahilde İşleme İzin Belgeleri / Dahilde İşleme İzinlerine Ek Süre Başvuruları Hk. ” konulu yazısı