23 Haziran 2018 Tarihli ve 30457 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer;