4 Temmuz 2018 Tarihli ve 30468 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan;