T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-165.04

Konu   :Naylon İplikler

27.07.2018 / 36191359

DAĞITIM YERLERİNE

İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir örneği ekli 19.07.2018 tarihli ve 35982051 sayılı yazıda iplik detay formuna tabi olan ve 5402.31, 5402.32, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 GTP’inde yer alan eşyada iplik detay formunun “nylon 6 muss”, “nylon 6.6 muss” ve “sentetik filament” formları için oluşan eşik kıymetin minimum 4 ABD Doları/kg olacak şekilde uygulanmasının (eğer detay formu neticesinde 4 ABD Doları/kg’den daha yüksek bir eşik kıymet oluşuyorsa oluşan eşik kıymetin, eğer daha düşük bir eşik kıymet oluşuyorsa 4 ABD Doları/kg’nin kullanılmasının) uygun olacağı ifade edilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı     :80580945 – 249 – E.                                                                 HİZMETE ÖZEL

Konu   :İplik Detay Beyan Formu Hakkında

17.07.2018 / 72948

TİCARET BAKANLIĞI

(Gümrükler Genel Müdürlüğü) 

Malumları olduğu üzere, Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3) çerçevesinde belirli tekstil ürünleri ithalatında detay beyan formları kapsamında işlem yapılmaktadır. Bu çerçevede, 5402.31, 5402.32, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 gümrük tarife pozisyonlarında (GTP) yer alan naylon ipliklerin “nylon 6 muss” , “nylon 6.6 muss” ve “sentetik filament” tiplerinde iplik detay beyan formu çerçevesinde işlem yapılırken, “monofilament” ve “poy” tiplerinde iplik detay formu uygulanmamaktadır.

Son dönemde söz konusu eşya ithalatının artan miktarlarda ve düşük birim fiyatlarla yapıldığına ilişkin olarak Bakanlığımıza ulaşan şikâyetler üzerine yapılan incelemelerde ithal birim fiyatlarının dünya fiyatlarının ve emsallerinin altında oluştuğu görülmüştür. Bu durumun eşyanın ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin eksik ödenmesi ve ticaret politikası önlemlerinin etkisiz kılınması sonucunu doğurabileceğine ilişkin şüpheler oluşmuştur.

Bu çerçevede, iplik detay beyan formuna tabi olan ve GTP’leri yukarıda belirtilen eşyada iplik detay formunun “nylon 6 muss” , “nylon 6.6 muss” ve “sentetik filament” formları için oluşan eşik kıymetin minimum 4 ABD doları/kg olacak şekilde uygulanmasının (eğer detay beyan formu neticesinde 4 ABD doları/kg’den daha yüksek bir eşik kıymet oluşuyorsa oluşan eşik kıymetin, eğer daha düşük bir eşik kıymet oluşuyorsa 4 ABD doları/kg’nin kullanılmasının) uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Ahmet Erkan ÇETINKAYIŞ

Genel Müdür V.