Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.08.2018 tarihli ve 36333513 sayılı yazısı (Detay Beyan Formları hk.)

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-165.04

Konu : Detay Beyan Formları

01.08.2018 / 36333513

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 25.07.2018 tarihli ve 85593407-165.04/00036128350 sayılı yazımız.

b) 27.07.2018 tarihli ve 85593407-165.04/00036191359 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılarımızla ilgili olarak İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir örneği ekli 01.08.2018 tarihli ve 36322189 sayılı yazıda 2010/1 sayılı Tebliğ kapsamında kayıt belgesine tabi söz konusu eşyalara ilişkin uygulamalara İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri tarafından 13.08.2018 tarihinden itibaren başlanacağından uygulamalar arasında eşgüdümün sağlanması amacıyla gümrük idarelerince uygulamaya aynı tarihte başlanmasının yerinde olacağı ifade edilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Erkan ERTÜRK

Bakan a.

Daire Başkanı

EK: 1 adet yazı

Dağıtım:

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı : 80580945 – 249 – E.78099                                                                                                                              01.08.2018

Konu : Detay Beyan Formları Hakkında

TİCARET BAKANLIĞI

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi: a) 61382 sayılı 08.06.2018 tarihli yazımız

b) 72948 sayılı 17.07.2018 tarihli yazımız

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızla 54.07 Gümrük Tarife Pozisyonunda (GTP) altında yer alan mensucat için Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı kapsamında belirlenen eşik kıymetler üzerinden işlem yapılmasının uygun olacağının değerlendirildiği; İlgi (b)’de kayıtlı yazımızda ise iplik detay beyan formuna tabi olan ve 5402.31, 5402.32, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 GTP’sinde yer alan naylon ipliklerin “nylon 6 muss”, “nylon 6.6 muss” ve “sentetik filament” tipleri için İplik Detay Formlarında oluşan eşik kıymetin minimum 4 ABD doları/kg olacak şekilde uygulanmasının uygun olacağının değerlendirildiği ifade edilmişti.

Bu çerçevede, 2010/1 sayılı Tebliğ kapsamında kayıt belgesine tabi söz konusu eşyalara ilişkin uygulamaların 13.08.2018 tarihinden itibaren başlanacağı İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri tarafından duyurulmuştur. Bu çerçevede, uygulamalar arasında eşgüdüm sağlanması amacıyla bahse konu değişikliklerin tarafınızca da aynı tarihte uygulamaya başlanmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ

Genel Müdür V.