6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tebliğler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

––  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20)

––  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)