Başkanlığımız görev alanında faaliyet gösteren firmalardan ilgili mevzuatı doğrultusunda tahsil edilmekte olan ve hali hazırda Bakanlığımız Merkez Saymanlık Müdürlüğü tahsilat hesabına yatırılmakta olan tutarların, 5 Eylül 2018 tarihinden itibaren Ziraat Bankası şube vezneleri veya internet şubesi vasıtasıyla (herhangi bir masraf ödenmeksizin) Başkanlığımıza ait “TOB-Tütün ve Alkol D.Bşk. (M.TAPDK) Kurumsal Tahsilat Hesabı”na yatırılması gerekmektedir.

Ziraat Bankası internet şubesi üzerinde ödemeler
İŞLEM YAP >
OGS / HGS & DİĞER ÖDEMELER >
DİĞER KURUMLAR >
TOB-TÜTÜN ve ALKOL D.BŞK. (M.TAPDK) YENİ SATIŞ BELGESİ ve DİĞER TAHSİLATLAR seçenekleri ile ulaşılan sayfadan yapılabilmektedir.

Ziraat Bankası internet şubesi vasıtasıyla ödeme yapacak firmaların, diğer alanları doldurduktan sonra “Açıklama” alanına (en fazla 50 karakter olmak üzere) öncelikle faaliyet gösterdikleri sektöre ilişkin iki basamaklı harften oluşan sektör kodunu ve ardından da açıklama bilgisini girmeleri gerekmektedir.

Sektör kodları; Tütün Mamulü için: TM – Yaprak Tütün için: YT – Alkollü İçki için: Aİ – Etil Alkol/Metanol için: EM olarak belirlenmiştir. (Örn: TM – Proje tadilat izin bedeli)

Ziraat Bankası Şube vezneleri vasıtasıyla ödeme yapılacak ise, ödemeye ilişkin açıklama bilgisinin yukarıdaki formata uygun olarak girilmesi” konusunda banka görevlisinin bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.

Kurumsal hesaba EFT ya da havale yoluyla transfer yapılabilmesi mümkün bulunmadığından, ödemelerin şube veznelerinden veya Ziraat Bankası İnternet Şubesi üzerinden gerçekleştirilmesi zorunludur.

İlgililere duyurulur.

5 EYLÜL 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN

TOB-TÜTÜN ve ALKOL D.BŞK. (M.TAPDK) KURUMSAL TAHSİLAT HESABI ARACILIĞIYLA TAHSİL EDİLECEK OLAN BEDELLER

Tütün ve tütün mamulü sektöründe faaliyet gösteren firmalardan tahsil edilmekte olan;

*Bandrol satış hizmet bedeli,
*İthalat yetki belgesi / süre uzatımı bedeli,
*İthalat uygunluk belgesi bedeli,
*Tesis kurma izni uygunluk belgesi bedeli,
*Üretim ve faaliyet uygunluk belgesi bedeli,
*Piyasaya arz uygunluk belgesi bedeli,
*Proje tadilatı uygunluk belgesi bedeli,
*Tütün üretim ve alım satım sözleşme bedeli,

Etil alkol ve metanol sektöründe faaliyet gösteren firmalardan tahsil edilmekte olan;
* Tesis kurma uygunluk belgesi bedeli,
* Üretim ve faaliyet uygunluk belgesi bedeli,
* Proje tadilatı izin bedeli,
* Dağıtım uygunluk belgesi bedeli,
* Dağıtım uygunluk belgesi yenileme bedeli,
* Hizmet bedeli

Alkollü içki sektöründe faaliyet gösteren firmalardan tahsil edilmekte olan;
*Tesis kurma izin bedeli,
*Üretim izin bedeli,
*Proje tadilat izin bedeli,
*Dağıtım yetki belgesi bedeli,
*Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli,
*Satış hizmet bedeli

Kaynak : TÜTÜN VE ALKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI