Ekim 2018 Tarihli ve 30556 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan;