––  2018 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

––  2018 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

––  2018 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

––  2018 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

––  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi