Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 05.09.2018 tarihli ve 36887283 sayılı yazısı (İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici Uygulamaları-Mobil Ekip Yönlendirme)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı :52856264-106.03
Konu :İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici
Uygulamaları-Mobil Ekip Yönlendirme

05.09.2018 / 36887283
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 05.06.2018 tarihli ve 52856264-106.03/00034919510 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, ihracatta yerinde gümrükleme kapsamı ihracat beyannameleri ile izinli gönderici yetkisi kapsamında taşınacak olan eşyaya ilişkin ihracat beyannamelerinin kırmızı hatta yönlendirilmesi durumunda muayene işlemlerinin mobil ekiplerde görevli muayene memurlarınca firma tesislerine gidilerek yapılacağı ve bu amaçla kullanılmak üzere ilgili gümrük müdürlüklerine araç ve diz üstü bilgisayar tahsis edileceği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, BİLGE Sistemi üzerinde yapılan bir teknik düzenleme ile ihracatta yerinde gümrükleme kapsamı ihracat beyannameleri ile izinli gönderici yetkisi kapsamında taşınacak olan
eşyaya ilişkin ihracat beyannamelerinden kırmızı hatta sevk edilenlerin, ilgili gümrükteki mobil ekipte görevlendirilmiş muayene memuruna yönlendirilmesi sağlanmıştır.

Bu itibarla söz konusu uygulamalar kapsamında yürütülecek gümrük işlemlerinde aşağıdaki hususlara dikkat ve özen gösterilmesi gerekmektedir:

1- İlgili gümrük müdürlüklerinde tahsis edilen araç ve bilgisayarların ihracatta yerinde gümrükleme ve izinli gönderici uygulamaları haricinde kullanılmaması,

2- BİLGE Sisteminde “Referans Verileri” modülünden, hareketler ve görev tanımlama adımları geçilerek ve tarih aralığı seçilerek mobil ekipte görevli olacak muayene memurlarının belirlenmesi, (Ekran görüntüsü-1)

3- İhracatta yerinde gümrükleme (BS-10) veya izinli gönderici kapsamı (BS-11) ihracat beyannamelerinin sistem tarafından yeşil/mavi hatta yönlendirilmesi durumunda; ilgili müdürlükçe yapılan yerel risk analizine göre ihracat beyannamesinin hattının değiştirilmesi gerektiğinde, Detaylı Beyanda bulunan TCGB Memur İşlemleri arasından Açık Beyannameler sekmesinde yer alan “Yer. Güm. ve İzin. Gön. İhr. Bey” ekranından 30 dakika süre içerisinde ilgili beyannamenin seçilerek hattının değiştirilmesi. (Ekran görüntüsü-2)

Bilgi ve gereğini rica ederim.

H. Hasan Murat ÖZSOY
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: Ekran görüntüleri

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine