Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.10.2018 tarihli ve 38213473 sayılı yazısı (İstanbul Yeni Havalimanı Gümrük Müdürlüğünün Faaliyete Geçmesi)

 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :21558579-166.01[GGM-11.18]
Konu :İstanbul Yeni Havalimanı Gümrük
Müdürlüğünün Faaliyete Geçmesi

24.10.2018 / 38213473
DAĞITIM YERLERİNE

29 Ekim 2018 tarihinde açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanında gümrük hizmetlerini yürütecek ve yeni havalimanının adı ile adlandırılacak Gümrük Müdürlüğü, Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğünün tüm birimleri ile birlikte 24.10.2018 tarihi itibarıyla yerel düzeyde gerekecek tüm idari tedbirlerin de alınarak faaliyete geçirilmesi hususunda İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bir örneği ekte yer alan 22.10.2018 tarihli ve 38188066 sayılı yazımızla talimatlandırılmıştır.

Bu itibarla, bahsi geçen Müdürlüklerce gümrük işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Birimleriniz görev alanı itibariyle gerekli işlemlerin yapılması hususunda;

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür

EK: Yazı Örneği (1 Adet)

DAĞITIM:

Gereği: Bilgi:
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü (İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hariç)
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği