Kasım 2018 Tarihli ve 30584 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan;