Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Türkiye Gümrük Bölgesi Dışından Emekli Mavi Kartlılar“konulu yazısı