Aralık 2018 Tarihli ve 30618 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan;

––  Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 414)

––  İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 415)

––  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 416)